HOME UPDATES LINKS E-MAIL
 
 
Alpha Flight Apokolips Aquaman
Updated! Updated! Updated 30/11/2014
     
Pestilence (Image) Lashina (Image)  
Smart Alec (Image)    
     
Avengers New Avengers Avengers West Coast
Updated! Updated 22/12/2014 Updated!
     
Apocalypse (Image)    
Enchantress (Image)    
Galactus (Image)    
Kang (Image)    
Living Laser (Image)    
Moonstone II (Image)    
     
Batgirl Batman
Updated! Updated! Updated!
     
Kang (Image) Joker (Image) Harley Quinn (Image)
    Joker (Image)
    Mad Hatter (Image)
     
Birds Of Prey Black Panther
Updated 1/8/2014 Updated 1/3/2015 Updated 26/10/2014
     
     
     
Updated! Updated! Updated 16/1/2015
     
Black Beetle (Bio) Black Beetle (Bio)  
  Rex Hunter (Bio)  
  Supernova III (Bio)  
     
Updated 1/3/2015 Updated 6/6/2012 Updated 22/6/2014
     
     
     
Updated 1/6/2014 Updated 15/5/2010 Updated 1/3/2015
     
   
     
Updated! Updated! Updated 1/3/2015
     
Asmodel (Image) Time Stealers  
Black Beetle (Bio)    
Cassandra (Bio)    
Cheetah II (Image)    
Dominus (Image)    
Emerald Empress I (Image)    
Fatality (Image)    
Gorilla Grodd (Image)    
Harley Quinn (Image)    
Joker (Image)    
Lashina (Image)    
Larfleeze (Image)    
Lex Luthor (Image)    
Mad Hatter (Image)    
Mano (Image)    
Mordru (Image)    
Persuader (Image)    
Prankster (Image)    
Rex Hunter (Bio)    
Supernova III (Bio)    
Tharok (Image)    
Zillius Zox (Image)    
     
Updated 26/10/2014 Updated 19/03/2009 Updated!
     
    Adria (Bio)
    Brigand (Bio)
    Demonicus (Bio)
    Dormammu (Image)
    Kaecilius (Bio)
    Mindless Ones (Image)
    Necromancer (Bio)
    Shazana (Bio)
     
Updated 16/1/2015 Updated 1/8/2014 Updated!
     
    Basilisk (Image)
    Doctor Doom I (Image)
    Doctor Doom II (Image)
    Galactus (Image)
    Wizard (Image)
     
Updated 22/6/2014 Updated! Updated 23/3/2014
     
  Gorilla Grodd (Image)  
     
Updated 14/6/2011 Updated 16/1/2015 Updated 22/6/2014
     
   
     
Updated! Updated 3/9/2012 Updated 22/6/2014
     
Fatality (Image)    
Larfleeze (Image)    
Zillius Zox (Image)    
     
Updated 4/5/2014 Updated! Updated 1/8/2014
     
  Moonstone II (Image)  
     
Updated 15/9/2014 Updated! Updated!
     
  Living Laser (Image) Asmodel (Image)
  Titanium Man I (Image)  
     
Updated 2/1/2014 Updated! Updated!
     
  Mordru (Image) Emerald Empress I (Image)
    Mano (Image)
    Mordru (Image)
    Persuader (Image)
    Tharok (Image)
     
Updated 1/11/2012 Updated 15/7/2013 Updated!
     
    Adria (Bio)
    Apocalypse (Image)
    Basilisk (Image)
    Brigand (Bio)
    Dark Phoenix (Image)
    Demonicus (Bio)
    Doctor Doom I (Image)
    Doctor Doom II (Image)
    Dormammu (Image)
    Enchantress (Image)
    Galactus (Image)
    Jack O'Lantern I (Image)
    Kaecilius (Bio)
    Kang (Image)
    Living Laser (Image)
    Mindless Ones (Image)
    Moonstone II (Image)
    Necromancer (Bio)
    Pestilence (Image)
    Scorpion (Image)
    Shazana (Bio)
    Smart Alec (Image)
    Titanium Man I (Image)
    Volcana (Image)
    Wizard (Image)
     
Updated 1/3/2015 Updated! Updated 15/4/2014
     
  Lashina (Image)  
     
Updated 1/3/2015 Updated 8/12/2013 Updated 15/9/2014
     
   
     
Updated! Updated 15/9/2014 Updated 1/3/2015
     
Joker (Image)    
     
Updated 30/11/2014 Updated 15/9/2014 Updated!
     
    Joker (Image)
     
Updated 16/1/2015 Updated! Updated!
     
  Galactus (Image) Jack O'Lantern I (Image)
    Scorpion (Image)
     
Updated! Updated! Updated!
     
Lex Luthor (Image) Lex Luthor (Image) Dominus (Image)
    Lex Luthor (Image)
    Prankster (Image)
     
Updated 7/2/2015 Updated! Updated 7/2/2015
     
  Enchantress (Image)  
     
Updated 30/11/2014 Updated 1/8/2014 Updated 1/3/2015
     
     
     
Updated! Updated! Updated!
     
Cassandra (Bio) Apocalypse (Image) Apocalypse (Image)
Cheetah II (Image)    
   
 
Updated! Updated 7/2/2015  
     
Apocalypse (Image)    
Dark Phoenix (Image)